/Files/images/vertoletnoe-taxi-7.png

Програма розвитку закладу

Програма розвитку закладу сприяє:
формуванню в учнів знань, умінь та навичок, необхідних для майбутнього успішного вибору професії, розвитку пізнавальної творчої активності особистості, природних здібностей учнів, уяви та продуктивного мислення;
формуванню конкурентоспроможної особистості з постійною потребою до самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України, її народу;
саморозвитку учня, вихованню особистості з високим рівнем адаптованості до соціального середовища;
формуванню особистості з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, умінь та навичок через широке застосування психологічної науки. Захист психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;
створенню умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника закладу.

Мета програми розвитку закладу – оновлення освітнього середовища у процесі вдосконалення профільного навчання, спрямованого на формування здібностей, ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів особистості; формування інформаційно-комунікаційної компетентності учасників навчально – виховного процесу; нарощування інноваційного потенціалу освіти; інтеграція у європейський та світовий освітньо – правовий простір; здійснення зважених заходів щодо соціального захисту всіх учасників навчально – виховного процесу.

Програма розвитку закладу створена на таких концептуальних засадах:
• Освіта – пріоритетна сфера соціально – економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.
• Забезпечення інноваційного розвитку навчально – виховного процесу;
• Формування творчої,духовно багатої особистості з урахуванням інтересів, здібностей і бажань.
• Удосконалення шляхів становлення національної самосвідомості молоді, патріотичних почуттів, сучасних засад естетичного, морально – етичного, екологічного навчання та виховання.

Пріоритетні напрями діяльності закладу:
• Розвиток ціннісного потенціалу особистості;
• Сприяння професійному розвитку педагогічних кадрів;
• Підвищення вмотивованості та якості педагогічної діяльності;
• Забезпечення інноваційного інформаційно – технологічного розвитку навчально – виховного процесу;
• Оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у загальношкільному колективі.


Ключові орієнтири програми

Шляхи реалізації підпрограми «Навчально – виховний процес»

Очікувані результати підпрограми «Навчально-виховний процес» є:
• орієнтація змісту навчально-методичних матеріалів на практичне застосування учнями теоретичних знань і вмінь на практиці;
• формування вміння самостійно аналізувати ситуації, приймати рішення і діяти у правовому полі;
• досягнення кожним учнем найвищого, саме для нього, рівня знань, умінь, навичок, компетенцій за умови найменших затрат часу.

Шляхи реалізації підпрограми «Навчальна та наукова робота»

Очікувані результати підпрограми «Навчальноа та наукова робота» є:
• забезпечення умов для оволодіння учнями практичними уміннями й навичками наукової та дослідно-експериментальної роботи;
• розроблення та апробація нового змісту освіти, інноваційних форм і методів навчання та виховання;
• розроблення навчальних матеріалів з урахуванням сучасного рівня розвитку науки для забезпечення формування в учнів наукового світогляду;
• забезпечення наукового рівня знань із загальноосвітніх дисциплін.

Шляхи реалізації підпрограми «Обдарована особистість»

Очікувані результати підпрограми «Обдарована особистість» є творчий розвиток і становлення компетентної особистості як суб’єкта навчання та суспільних відносин.

Шляхи реалізації підпрограми «Здорова нація»

Очікувані результати підпрограми «Здорова нація» є сформованість у педагогів, дітей та батьків свідомого ставлення до власного здоров’я, потреби у щоденних фізкультурних вправах, заняттях спортом.

Шляхи реалізації підпрограми «Виховна система»

Очікувані результати підпрограми «Виховна система» є повага до особистості кожного учня та надання їм можливостей для самореалізації.

Шляхи реалізації підпрограми «Стратегічне управління»

Очікувані результати підпрограми «Стратегічне управління» є:
• спільна дієва робота ради закладу, громадськості та батьківської асоціації;
• колективне розв’язання проблем, що виникають між учасниками навчально-виховного процесу, шляхом проведення переговорів і дискусій;
• продовження педагогіки співпраці та партнерства.

Шляхи реалізації підпрограми «Соціальний захист»

Очікувані результати підпрограми «Соціальний захист» є створення умов для розвитку і самореалізації кожної дитини


Шляхи реалізації підпрограми «Педагогічні кадри. науково-методична робота»

Очікувані результати підпрограми «Педагогічні кадри. науково-методична робота» є:
• особистісне та професійне зростання педагогічних працівників, розкриття потенційних можливостей кожного педагога у командній співпраці;
• підвищення рівня професійної підготовки працівників;
• раціональне використання ідей ПД та розроблення власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дітей.

Шляхи реалізації підпрограми «Партнерство в освіті»

Очікувані результати підпрограми «Партнерство в освіті» є
• активізація участі громадськості, батьків в освітній діяльності закладу;
• створення цілісної системи співпраці закладу і сім,ї;
• розвиток міжкультурного взаєморозуміння та уміння жити і співпрацювати у глобальному просторі.

Шляхи реалізації підпрограми «Інформаційно-освітнє середовище закладу»

Очікувані результати підпрограми « Інформаційно-освітнє середовище» є системне впровадження комп’ютерних технологій у діяльність закладу; надання рівних можливостей для здобуття всіма учасниками навчально-виховного процесу якісної освіти.


Шляхи реалізації підпрограми «Матеріально-технічна та навчально-методична база закладу»

Очікувані результати підпрограми «Матеріально-технічна та навчально-методична база закладу» є зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу з урахуванням потреб закладу та здійснення інноваційної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 836

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.