Цукрозаводський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Олександрійської районної ради Кіровоградської області у своїй діяльності керується:

Закони України:

· «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ;

· «Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 р. №651-ХІV;

· «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012р. №5029-VI;

· «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

· «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.

Укази Президента України:

· Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

· Про Національну доктрину розвитку освіти;

· Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008

Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.15 року "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки".

Указ Президента України від12.06.2015№334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді".

Акти Кабінету Міністрів України:

· від 5 квітня 1994 р. N 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

· від 12 квітня 2000 р. N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку"

· від 27 серпня 2010 р. N 777 "Про затвердження Положення про освітній округ "

· від 27 серпня 2010 р. N 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

· від 14 червня 2000 р. N 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

· від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг "

· від 5 жовтня 2009 р. N 1121 "Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу "

· від 20 липня 2004 N 601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"

· від 28 березня 2002 р. N 379 "Про затвердження Державної програми "Вчитель"

· від 16. 11. 2000 р. № 1717 «Державний стандарт початкової загальної освіти»;

· від 20.04.2011 р. № 462«Державний стандарт початкової загальної освіти»;

· від 14.01.2011 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

· від 25.12.2015 №1400-р "Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік".

Накази Міністерства:

· Наказ Міністерства № 192 від 20.02.2015 "Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році"

· Наказ Міністерства № 1547 від 30.12.2014 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учні (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602

· Наказ Міністерства № 1516 від 25.12.2014 р. «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2014 №14 54»

· Наказ Міністерства № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

· Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409"

· Наказ Міністерства № 648 від 27.05.2014 "Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України"

· Наказ Міністерства № 225 від 14.03.2014 "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10. 2013 р. № 1456"

· Наказ Міністерства № 1222 від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

· Наказ Міністерства № 996 від 30.08.2011 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти"

· Наказ Міністерства № 1550 від 04.11.2013 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі"

· Наказ Міністерства № 1456 від 21.10.2013 "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі"

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 354/26799 "Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

· Наказ Міністерства № 921 від 17.08.2012зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2012 р. за № 1482/21794 "Про внесення зміни до наказуМіністерства освіти і наукиУкраїни від 20.02.2002 № 128"

· Наказ Міністерства № 664 від 06.06.2012"Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня"

· від 30.08.2011 № 996 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти"

· від 20.02.2002 № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

· від 02.06.2004 № 440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"

· від 16.08.2004 № 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

· від 12.09.2011 № 1050 "Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

· від 09.12.2009 № 1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів"

· від 23.11.2010 № 1116 "Про внесення змін до розділу VІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"

· від 01.06.2010 № 521 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах"

· від 07.04.2005 № 204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів"

· від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

· від 13.04.2011 № 329 "Про затвердження Критеріївоцінювання навчальнихдосягнень учнів (вихованців) у системізагальної середньої освіти"

· «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

· «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305;

· «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;

· «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №2013-20147;

· «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139.

· Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26

· Наказ МОН від 29.05.2015 р. №585 "Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня"

· Наказ МОН від 29.05.2015 р. № 584 "Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3 класів загальноосвітніх закладів"

Листи Міністерства:

· Лист Міністерства № 1/9 - 586 від 11.11.2014 "Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи"

· Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

· Лист Міністерства № 1/9-495 від 26.09.2014 «Щодо вдосконалення фахової майстерності вчителів іноземних мов»

· Лист Міністерства № 1/9-319 від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

· Лист Міністерства № 1/9-74 від 28.01.2014 "Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів"

· Лист Міністерства № 1/9-72 від 28.01.2014 "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

· Лист Міністерства № 1/9-253 від 22.05.15 року «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

· Лист Міністерства від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Кiлькiсть переглядiв: 499

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.